Bảng giá rèm modero 2020 – CHIẾT KHẤU 25 – 30% MỘT SỐ MẪU HÓT

LH NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT 091.999.1468

BẢNG BÁO GIÁ RÈM CẦU VỒNG MODERO
         
STT TÊN GỌI – MÃ RÈM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN GIÁ/M2 CHIẾT KHẤU
         
1 EVELYN
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: VN 421 … VN 423
Chất liệu: 100% Polyester 1.390.000 Gọi – Chiết khấu
cao
Cản Sáng: 100%
Khổ vải max: 275cm
         
2 STELLA
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: ST 621 … ST 624
Chất liệu: 100% Polyester 1.360.000 Gọi – Chiết khấu
cao
Cản Sáng: 100%
Khổ vải max: 280cm
         
3 ECLIPSE
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: EL 441 … EL 443
Chất liệu: 100% Polyester 1.280.000 Gọi – Chiết khấu
cao
Cản Sáng: 100%
Khổ vải max: 280cm
         
4 PORSCHE
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: PO 351 … PO 354
Chất liệu: 100% Polyester 1.280.000 Gọi – Chiết khấu
cao
Cản Sáng: 100%
Khổ vải max: 280cm
         
5 CLAUDIA
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: CL 141 … CL 143
Chất liệu: 100% Polyester 1.230.000 Gọi – Chiết khấu
cao
Cản Sáng: 100%
Khổ vải max: 280cm
         
6 APOLLO
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: AP 461 … AP 463
Chất liệu: 100% Polyester 1.280.000 Gọi – Chiết khấu
cao
Cản Sáng: 100%
Khổ vải max: 280cm
         
7 VICTORIA
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: VT 471 … VT 473
Chất liệu: 100% Polyester 1.190.000 Gọi – Chiết khấu
cao
Cản Sáng: 100%
Khổ vải max: 280cm
         
8 OSCAR
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: OS 631 … OS 635
Chất liệu: 100% Polyester 1.180.000 Gọi – Chiết khấu
cao
Cản Sáng: 100%
Khổ vải max: 280cm
         
9 TIVOLI
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: TV 641 … TV 643
Chất liệu: 100% Polyester 1.180.000 Gọi – Chiết khấu
cao
Cản Sáng: 100%
Khổ vải max: 280cm
         
10 KALI
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: KL 801 … KL 804
Chất liệu: 100% Polyester 1.130.000 Gọi – Chiết khấu
cao
Cản Sáng: 100%
Khổ vải max: 280cm
         
11 NICE
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: NC 161 … NC 164
Chất liệu: 100% Polyester 1.050.000 Gọi – Chiết khấu
cao
Cản Sáng: 100%
Khổ vải max: 280cm
         
12 SYDNEY
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: SN 331 … SN 333
Chất liệu: 100% Polyester 1.020.000 Gọi – Chiết khấu
cao
Cản Sáng: 100%
Khổ vải max: 280cm
         
13 BALI
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: BL 341 … BL 343
Chất liệu: 100% Polyester 1.020.000 Gọi – Chiết khấu
cao
Cản Sáng: 100%
Khổ vải max: 280cm
         
14 SOFIA
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: SF 481 … SF 484
Chất liệu: 100% Polyester 960.000 Gọi – Chiết khấu
cao
Cản Sáng: 100%
Khổ vải max: 280cm
         
15 SONATA
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: SO 581 … SO 586
Chất liệu: 100% Polyester 940.000 Gọi – Chiết khấu
cao
Cản Sáng: 100%
Khổ vải max: 280cm
         
16 LECCE
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: LC 651 … LC 655
Chất liệu: 100% Polyester 960.000 Gọi – Chiết khấu
cao
Cản Sáng: 100%
Khổ vải max: 280cm
         
17 PAOLA
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: PA 661 … PA 664
Chất liệu: 100% Polyester 930.000 Gọi – Chiết khấu
cao
Cản Sáng: 100%
Khổ vải max: 280cm
         
18 MARBLE
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: MA 671 … MA 674
Chất liệu: 100% Polyester 1.010.000 Gọi – Chiết khấu
cao
Cản Sáng: 70%
Khổ vải max: 275cm
         
19 LAVENDER
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: LE 491 … LE 494
Chất liệu: 100% Polyester 1.010.000 Gọi – Chiết khấu
cao
Cản Sáng: 70%
Khổ vải max: 275cm
         
20 DOLCE
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: DL 681 … DL 684
Chất liệu: 100% Polyester 1.010.000 Gọi – Chiết khấu
cao
Cản Sáng: 70%
Khổ vải max: 275cm
         
21 MILANO
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: ML 361 … ML 366
Chất liệu: 100% Polyester 980.000 Gọi – Chiết khấu
cao
Cản Sáng: 70%
Khổ vải max: 280cm
         
22 METAL
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: MT 701 … MT 703
Chất liệu: 100% Polyester 960.000 Gọi – Chiết khấu
cao
Cản Sáng: 70%
Khổ vải max: 280cm
         
23 SEATTLE
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: SL 711 … SL 714
Chất liệu: 100% Polyester 950.000 Gọi – Chiết khấu
cao
Cản Sáng: 70%
Khổ vải max: 280cm
         
24 CRYSTAL
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: CR 721 … CR 724
Chất liệu: 100% Polyester 930.000 Gọi – Chiết khấu
cao
Cản Sáng: 70%
Khổ vải max: 280cm
         
25 CUTIE
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: CT 301 … CT 304
Chất liệu: 100% Polyester 910.000 Gọi – Chiết khấu
Cản Sáng: 70%
Khổ vải max: 280cm
         
26 SPACY
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: SP 511 … SP 514
Chất liệu: 100% Polyester 890.000 Gọi – Chiết khấu
Cản Sáng: 70%
Khổ vải max: 280cm
         
27 PEARL
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: PE 731 … PE 734
Chất liệu: 100% Polyester 860.000 Gọi – Chiết khấu
Cản Sáng: 70%
Khổ vải max: 280cm
         
28 HILLARY
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: HY 741 … HY 744
Chất liệu: 100% Polyester 830.000 Gọi – Chiết khấu
Cản Sáng: 70%
Khổ vải max: 280cm
         
29 BERG
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: BE 501 … BE 504
Chất liệu: 100% Polyester 835.000 Gọi – Chiết khấu
Cản Sáng: 70%
Khổ vải max: 280cm
         
30 TWIN WIDE
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: TW 600… TW 609
Chất liệu: 100% Polyester 790.000 Gọi – Chiết khấu
Cản Sáng: 70%
Khổ vải max: 280cm
         
31 ALICE
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: AE 521… AE 525
Chất liệu: 100% Polyester 780.000 Gọi – Chiết khấu
Cản Sáng: 70%
Khổ vải max: 280cm
         
32 LAUREN
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: AU 751… AU 756
Chất liệu: 100% Polyester 750.000 Gọi – Chiết khấu
Cản Sáng: 70%
Khổ vải max: 280cm
         
33 WOODLOOK
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: WL 201… WL 206
Chất liệu: 100% Polyester 630.000 Gọi – Chiết khấu
Cản Sáng: 70%
Khổ vải max: 280cm
         
34 BASIC
Vải xuất sứ: Hàn quốc
Mã: BS 1000… BS 1015
Chất liệu: 100% Polyester 520.000 Gọi – Chiết khấu
Cản Sáng: 70%
Khổ vải max: 280cm
         
LƯU Ý Giá đã bao gồm chi phí lắp đặt tại Hà Nội, TPHCM
Chưa bao gồm thuế GTGT 10%
Bộ rèm dưới 1M2 tính tròn 1M2, Cao dưới 1m tính tròn 1m

1.BẢNG GIÁ RÈM MODERO

Rèm cầu vồng tính tiền theo m² rèm hoàn chỉnh, không tính tiền theo 1 bộ rèm hay 1 cái rèm. Nên để biết một bộ rèm modero bao nhiêu tiền, cần biết kích thước bộ rèm và mẫu rèm bạn chọn.

Cách tính tiền rèm cầu vồng: Chiều rộng * Chiều cao * Giá rèm = Tổng số tiền

Để thuận tiện so sánh giá rèm modero hàn quốc giữa các cửa hàng rèm cửa, cũng như có cơ sở để các bác tính tiền dự trù chi phí lắp đặt rèm, mời các bác xem báo giá rèm modero hàn quốc mới cập nhật.

2. CÁCH LẮP RÈM MODERO & SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO

Cách lắp rèm modero rất dễ dàng, cũng giống với cách lắp rèm cuốn văn phòng. Các bác yên tâm, khi mua rèm cuốn modero tại Bình Minh , thợ lắp rèm cửa sẽ lắp đặt miễn phí tại nhà rồi đấy ạ.

Tham khảo thêm : Tại đây

Xem thêm : Rèm cuốn Roman sang trọng và hài hòa 

rèm cuốn charlet